Zastępstwa w dniu 2015-10-09 piątek
Patrycja Bielaczek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 TŻ - Zajęcia z wychowawcą, 3D Tomasz Maciąg za nieobecny oddział
6 1 GZ(1) - Procesy technologiczne w gastronomii, 10D Katarzyna Solis za nieobecny oddział
7 1 GZ(1) - Procesy technologiczne w gastronomii, 10D Katarzyna Solis zastępstwo
8 1 GZ(1) - Procesy technologiczne w gastronomii, 10D Katarzyna Solis zastępstwo
9 1 GZ(1) - Procesy technologiczne w gastronomii, 10D Katarzyna Solis zastępstwo
       
Jacek Boczarski
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 GZ(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, w2 Barbara Klichta złączenie grup
4 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, w2 Barbara Klichta złączenie grup
5 Wychowanie fizyczne - Złączenie grup   złączenie grup,1 TB p. A. Markiewicz
6 Wychowanie fizyczne - Złączenie grup   złączenie grup, p. B. Klichta
8 Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Urszula Bywalec
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TH - Religia/ etyka, R Agnieszka Szostek-Wilkoń za nieobecny oddział
2 1 TH - Religia/ etyka, 103A Joanna Bulla za nieobecny oddział
3 3 TA - Religia/ etyka, 103A Marian Leśnik za nieobecny oddział
       
Danuta Harc
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 TA(2) - Wychowanie fizyczne, w2 Barbara Klichta zastępstwo
6 1 TA(2) - Wychowanie fizyczne, w2 Barbara Klichta zastępstwo
       
Hanna Kuczera
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 3 TG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 1 TŻ - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - 1, 01A Piotr Zawadowicz za nieobecny oddział z l. 8
5 1 TG - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - 1, 103D Zyta Zyman za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  Apar Marian Leśnik  
       
Maciej Lewandowski
lekcja opis zastępca uwagi
3 Język angielski - Język angielski, 201A Anna Bartoniek-Lewandowska złączenie grup
5 3 TL(1) - Bibliotekarz    
6 3 TL(1) - Język obcy w logistyce-j.angielski, 07A Joanna Bulla za nieobecny oddział, złączenie grup
       
Katarzyna Lewczuk - Leśnik
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 TR - Język polski, 101A Henryka Chrzanowska za nieobecny oddział
7 2 TR - Język polski, 101A Henryka Chrzanowska za nieobecny oddział
       
Joanna Liszka
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TL - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TGH(2) - Organizacja i technika sprzedaży, 101D Katarzyna Sładczyk złączenie grup
3 2 TGH(2) - Organizacja i technika sprzedaży, 101D Katarzyna Sładczyk złączenie grup
4 1 TG - Edukacja dla bezpieczeństwa, 101D Piotr Groborz za nieobecny oddział
5 2 TGH(2) - Obsługa klientów, 101D Grażyna Kula - Kobiałko za nieobecny oddział
6 3 TH - Zajęcia z wychowawcą, 101D Maria Tosta zastępstwo
7 1 TH - Organizacja i technika sprzedaży, 101D Zbigniew Zybała zastępstwo
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  CDp1 Katarzyna Migas  
       
Agnieszka Mazelanik
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TŻ - Geografia, 103C Zbigniew Zybała zastępstwo
2 3 TR - Geografia rozszerzona, 103C Lidia Kalemba zastępstwo
3 1 TH - Geografia, 108C Anita Czerwińska zastępstwo
4 3 TH - Geografia rozszerzona, 108C Katarzyna Zdrzałek za nieobecny oddział
5 3 TH - Geografia rozszerzona, 108C Marian Leśnik za nieobecny oddział
6 1 TO - Geografia, 108C Zbigniew Zybała zastępstwo
7 1 TA - Fizyka, 108C Anita Czerwińska zastępstwo
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 CDp1 Mirosław Motyka  
7 CDp1 Katarzyna Zdrzałek  
       
Ewa Molenda-Fajkis
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TG(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 2 TG(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 2 TŻ(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 TŻ(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 1 TB(2) - Wychowanie fizyczne, 101A Alicja Markiewicz cała kl. 1 TB za nb. oddział z l. 8
6 1 TB(2) - Wychowanie fizyczne, w4 Barbara Niebisz złączenie grup
7 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, w3 Ewa Klein za nieobecny oddział
       
Anna Przybylik-Demonchaux
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TK(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 3 TK(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 TK(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 TK(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 3 TK(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Anna Ryś
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TA(1) - Obsługa konsumenta - pr, 3D Joanna Bulla za nieobecny oddział
2 2 TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 TŻ - Obsługa klientów w gastronomii, 3D Piotr Groborz za nieobecny oddział
4 3 TG(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 3 TŻ - Obsługa klientów w gastronomii, 2D Katarzyna Sładczyk za l. 8 w czwartek
8 4 TK(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 4 TK(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  CDpa Dariusz Idzik  
3 Apar Magdalena Zdrzałek  
       
Monika Wieczorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TR - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TR(2) - Organizacja sprzedaży reklamy, 210D Barbara Hajdecka zastępstwo
3 2 TR(2) - Organizacja sprzedaży reklamy, 210D Barbara Hajdecka zastępstwo
4 2 TR(2) - Organizacja sprzedaży reklamy, 210D Monika Sikora złączenie grup
5 2 TR(2) - Organizacja sprzedaży reklamy, 210D Monika Sikora złączenie grup
6 3 TR - Język polski, 101C Małgorzata Jarubas-Szyrszeń zastępstwo
       
Wojciech Wilkoń
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TG(1) - Język obcy w gastronomii, 06C Lidia Kalemba zastępstwo, l. przeniesiona z l.8 w środę
       
Bożena Wróbel
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 GZ - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - 1, 209C Wojciech Wilkoń za ostatnią lekcję
6 3 TG - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 3 TŻ - Zasady żywienia - 1, 209C Adelajda Grzegorzyca zastępstwo
8 4 TG(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 CDp2 Hanna Jendrzejek  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN