Zastępstwa w dniu 2014-09-18 czwartek
Maciej Lewandowski
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 TL(2) - Język obcy w logistyce-j.angielski, 108D Iwona Kozielska - Minkus złączenie grup
7 Język angielski - Język angielski, 101D Monika Sikora złączenie grup
8 Język angielski - Język angielski, 101D Monika Sikora złączenie grup
       
Ewa Molenda-Fajkis
lekcja opis zastępca uwagi
5 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, w1 Ewa Klein złączenie grup
       
Dominika Szewczyk
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TC(1) - Praktyka zawodowa    
2 4 TC(1) - Praktyka zawodowa    
3 4 TC(1) - Praktyka zawodowa    
4 2 TH(2) - Sprzedaż towarów, 202A Maria Tosta złączenie grup
5 2 TH(2) - Sprzedaż towarów, 202A Maria Tosta złączenie grup
6 2 TH(2) - Sprzedaż towarów, 202A Maria Tosta złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 Ap2 Janina Paniczek  
       
Piotr Zawadowicz
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TŻ - Matematyka, 101C Anita Czerwińska zastępstwo
2 3 TG - Matematyka rozszerzona, 203C Justyna Markowicz zastępstwo
4 3 TK - Matematyka rozszerzona, 103D Ewa Motyka zastępstwo
5 3 TK - Matematyka, 108C Janina Paniczek zastępstwo
6 1 TA - Matematyka, 103A Janina Paniczek zastępstwo
7 1 TA - Matematyka, 209C Anita Czerwińska zastępstwo
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 Apar Wojciech Franas  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN