Zastępstwa w dniu 30.11.2015 poniedziałek
Michalina Misala
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TB - Rachunkowość finansowa, 110C Bogusława Michalik zastępstwo
2 3 TB - Rachunkowość finansowa, 110C Urszula Warczok zastępstwo
5 2 TR - Sprzedaż w reklamie, 210D Hanna Jendrzejek zastępstwo
6 3 TC(1) - Biuro rachunkowe, 207A Maria Uherek złączenie grup
7 3 TC(1) - Biuro rachunkowe, 207A Maria Uherek złączenie grup
8 3 TC(1) - Biuro rachunkowe, 207A Maria Uherek złączenie grup
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN