Zastępstwa w dniu 12.12.2016 poniedziałek
Ewa Motyka
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 TGH - Zajęcia z wychowawcą, 209D Mirosław Krzyżowski za nieobecny oddział
4 2 TO - Matematyka, 108C Katarzyna Migas zastępstwo
5 1 THR(2) - Informatyka, 205A Maria Tosta złączenie grup
7 1 TR(2) - Bibliotekarz    
       
Grzegorz Studnik
lekcja opis zastępca uwagi
6 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, w1 Ewa Molenda-Fajkis za nieobecny oddział z l. 4
7 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, w1 Danuta Harc złączenie grup
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN