Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła arrow Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika PDF Drukuj Email
Wpisał: Anita Cz.   
02.09.2013.
Spis treści
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika
Nowy Zarząd
Wydarzenia
Spotkania
Deklaracja członkostwa

 

 

 

INFORMACJE

Z dniem 13 maja 2018r. skończyła się obecna kadencja
Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika w Rybniku.
W związku z tym zamykamy działalność. 
Wszystkim sympatykom i przyjaciołom dziękujemy za wsparcie i miłe  spotkania!
Do zobaczenia na innym polu działania! Pozdrawiamy! 
W imieniu Zarządu - Anna Zachemba.

 


 

 

 

HISTORIA

Myśl o założeniu Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika” pojawiła się w naszej szkole bardzo dawno. Była ona bliska szczególnie obecnej Pani Dyrektor Urszuli Warczok, która jest również absolwentką ZSE-U. Podjęcie kilku decyzji a mianowicie poproszenie:

 • Marii Tosta – nauczycielki, która również jest absolwentką tej szkoły, o zorientowanie się w procedurze prawnej rejestracji stowarzyszenia w KRS w Gliwicach;
 • Justyny Markowicz – nauczycielki (absolwentki PSE) a szczególnie jej męża o wsparcie w poradach prawnych;
 • Michaliny Misali – nauczycielki, (absolwentki LE) o przygotowanie zebrania Komitetu Założycielskiego

jak również narada w dniu 18 grudnia 2007 r. o godz. 7,00 w gabinecie dyrektora tzw. grupy inicjatywnej w osobach: Urszuli Warczok, Mariii Uherek, Michaliny Misala, Justyny i Macieja Markowicz, Marii Tosta zaowocowało, że w dniu 18 grudnia 2007 r. odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika” przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działalność charytatywna na rzecz uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tej młodzieży;
 • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;
 • organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W skład komitetu założycielskiego weszły następujące osoby:

Maria Tosta, Michalina Misala, Beata Bogna. Założyciele Stowarzyszenia złożyli wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach o zarejestrowanie organizacji. Obecnie Stowarzyszenie liczy 28 członków.

Prezesem Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika” został Ryszard Marion. Sekretarzem została Maria Tosta a skarbnikiem Kornelia Warzecha. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia to: Urszula Warczok, Michalina Misala, Maciej Markowicz, Renata Kosidło.

Powołana została również Komisja Rewizyjna w składzie:

Krystyna Breza – przewodniczący

Joanna Zmorek – zastępca

Bernadeta Kopiec – sekretarz

Janina Biłas – członek,

Zyta Fojcik – członek.

Serdecznie dziękujemy przybyłym absolwentom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, tj. absolwentów, pracowników obecnych i byłych, rodziców, do zostania członkiem Stowarzyszenia.

Pierwsze zebranie Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika” przy ZSE-U w Rybniku odbędzie się 30 stycznia 2008 roku o godz. 18.

 

  

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner