Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła arrow Szkoła arrow Historia
Historia PDF Drukuj Email
Wpisał: Agnieszka   
22.08.2016.
Spis treści
Historia
1939-1945
1945-1954
1945-1975
Lata kolejnych sukcesów...
Ferment pozalekcyjny
Szkoła czy kombinat artystyczny
Ostatnia dekada
Na ulicy Świętego Józefa 30
Kształcenie zawodowe
Kształcenie ogólne
Sport i turystyka
Działalność opiekuńczo-wychowawcza
Działalność kulturowo-artystyczna
Z perspektywy europejczyka
Uczniowska samorządność
Strona 17
Nauczyciele
Strona 19

Tak się zaczęło... 1928-1939

Szkoły ekonomiczne, gastronomiczne, Policealne Studium Ekonomiczne wchodzące w skład obecnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku szczycą się tym, że uważa się je za spadkobiercę Koedukacyjnej Szkoły Handlowej, późniejszego Gimnazjum Kupieckiego w Rybniku. Szkoła ta została otwarta 12 września 1928 r. pod nazwą 4-letnia Koedukacyjna Szkoła Handlowa w Rybniku Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach dzięki staraniom miejscowego Towarzystwa Kupców Polskich, szczególnie z inicjatywy jego prezesa, pana Alojzego Prusa - posła na Sejm Śląski i przewodniczącego Rady Miejskiej w Rybniku, przy wydatnej pomocy władz miejskich i powiatowych, przede wszystkim ówczesnego inspektora szkolnego, pana Bernarda Raka. Trzeba dodać, że była to druga placówka tego typu na Górnym Śląsku, pierwsza powstała rok wcześniej w Królewskiej Hucie, czyli w Chorzowie. Dyrektorem placówki w latach 1928-1939 był znany działacz oświatowy- Roman Wazowski, budowniczy nowoczesnego gmachu szkolnego przy ulicy Kościuszki nr 23, który został oddany do użytku w 1939 r.


Grono profesorskie w roku szkolnym 1937/38

Zajęcia w Jednorocznej Szkole Przysposobienia Kupieckiego odbywały się początkowo w sali posiedzeń gmachu Starego Ratusza w Rybniku, którą Magistrat miasta Rybnika oddał do dyspozycji szkoły. Następnie dzięki staraniom pana kierownika Nowomiejskiego - w budynku Szkoły Powszechnej (udostępnił on jedną klasę dla potrzeb szkoły handlowej). W 1932 r. odbyła się przeprowadzka całej szkoły do wynajętego budynku przy ulicy Piasta 24. W ten sposób udało się dyrekcji uzyskać dla potrzeb szkoły własny gmach. Rok później przeniesiono szkołę do prywatnego budynku pana Wilczyńskiego, który powstał w sąsiedztwie dawnej siedziby szkoły. W miarę rozwoju szkoły dyrektor Wazowski ustawicznie zabiegał o wybudowanie odpowiedniego budynku szkolnego. Dziesięć lat trwały te żmudne zabiegi: konferencje w Ministerstwie Oświaty, Kuratorium, Izbie Handlowej i rozmowy z władzami terenowymi. Wreszcie w 1939 r. stanął okazały gmach tej szkoły. Niestety nie rozbrzmiały w nim szkolne dzwonki, wybuchła bowiem II wojna światowa. Szkoła rybnicka mimo trudnych warunków lokalowych: braku własnego budynku, nauki w trzech różnych punktach miasta, potrafiła się zadomowić na stałe w Rybniku, zdobyć uznanie społeczeństwa i z roku na rok przyjmować w swe mury coraz więcej młodzieży, co było niewątpliwie zasługą dyrektora Wazowskiego, który kierował placówką przez 11 lat. W pierwszym roku szkolnym w Szkole Handlowej było 120 uczniów w trzech klasach, zaś w ostatnim przed wojną - 1937/1938 - 450 słuchaczy w 11 klasach. W latach 1928-1939 rybnicką "handlówkę" opuściło około 280 absolwentów Jednorocznej Szkoły Przysposobienia Kupieckiego, 330 absolwentów I stopnia oraz 160 maturzystów II stopnia.


Dyrektor Szkoły w gronie pierwszych absolwentów, 1932 rok

Zatem do 1939 roku tradycję szkolnictwa ekonomicznego Rybnika tworzyły następujące placówki:

  • 4-letnia Koedukacyjna Szkoła Handlowa (1928-1931);
  • 3-letnia (klasowa) Koedukacyjna Szkoła Handlowa ze specjalną klasą czwartą o kierunku ekonomiczno-handlowym (1932-1937);
  • 4-letnie Gimnazjum Kupieckie Izby Handlowej w Katowicach (1937-1939).

Poza szkolnictwem ekonomicznym zawodowym zwrócono uwagę w powiecie rybnickim na rozwój i początki szkolnictwa typu gastronomicznego. Kształcenie dziewcząt dla potrzeb gospodarstwa domowego zapoczątkowane zostało przez Marię Bandrowską. Następnie zostało przejęte przez Seminarium Nauczycielskie Rzemiosł i Gospodarstwa Domowego w Łyskach ss. Urszulanek. Na tej bazie rozwija się od 1928 roku zawodowe szkolnictwo gospodarstwa domowego - działa

  • Jednoroczna Szkoła Przysposobienia Gospodarstwa Domowego,
  • 3-letnie Liceum Gospodarstwa Domowego i odbywają się 5-miesięczne kursy gospodarstwa domowego.

Liceum Gospodarstwa Domowego kierują Beata Bartel de Weydental i Aniela Cytrynowska, natomiast Jednoroczną Szkołą Przysposobienia Gospodarstwa Domowego - Bonifacja Werner. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner