Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła arrow Uczniowie arrow Wolontariat
Wolontariat PDF Drukuj Email
Wpisał: Agnieszka   
22.08.2016.

Szkolny Klub Wolontariatu

Motto: „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał”

Jan Paweł II

Od 2003 roku działa w ZSE-U Szkolny Klub Wolontariatu. Założycielem i opiekunem Klubu jest mgr Hanna Jendrzejek. Członkowie Klubu uczestniczą w tzw. wolontariacie akcyjnym tzn. wolontariusze pomagają przy jednorazowych lub cyklicznych akcjach odbywających się raz na pół roku/kwartał/rok np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Do tej pory wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w następujących akcjach:

 • pomoc w nauce dzieciom ze świetlicy szkolnej SP nr 11 w Rybniku
 • współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej i realizacja programu „Poczytaj mi przyjacielu”
 • współpraca z fundacją Signum Magnum, pomoc w nauce, zebranie środków pieniężnych na zakup środków czystości i prezentów świątecznych
 • zorganizowanie zbiórki maskotek dla dzieci z Domu Małego Dziecka
 • uczestniczenie w corocznej akcji charytatywnej na rzecz świetlic środowiskowych Karan „Pomóż dzieciom godnie żyć”

Wolontariusze pracują bezinteresownie ale za swoją postawę mogą być nagradzani w formie:

 • pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika,
 • dyplom uznania „Honorowy Wolontariusz”,
 • pochwała Dyrektora Szkoły,
 • powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań,
 • list gratulacyjny do rodziców – przedstawienie wyników pracy.

W roku szkolnym 2007/2008 zamierzamy kontynuować naszą działalność oraz rozszerzyć ją o współpracę z Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej i innymi instytucjami.

Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do gabinetu 204 D /pion żółty/.

Hanna Jendrzejek

opiekun Szkonego Klubu Wolontariatu

 

Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariusz - w Słowniku Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych Wł. Opalińskiego, czytamy, że jest to wojskowy, dawniej ochotnik, albo praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. W Słowniku Wyrazów Obcych, określony jest jako bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza zdobywającego praktykę. Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

Ludzie pracują społecznie z różnych powodów, najczęściej mówią, że jest to:

 • Chęć pomagania ludziom potrzebującym
 • Nadzieja na zdobycie nowych doświadczeń
 • Możliwość zdobycia zajęcia
 • Działanie dla własnej satysfakcji
 • Chęć poznania nowych ludzi
 • Pragnienie spłacenia długu wobec społeczeństwa
 • Walka o specjalną sprawę
 • Możliwość znalezienia pracy

Karta wolontariusza jest zbiorem praw i obowiązków ochotnika oraz zasad, jakich powinny przestrzegać organizacje bazujące na aktywności społecznej wolontariuszy. Dokument ten nie ma mocy obowiązującej, ale zawiera sedno współczesnego wolontariatu.

KARTA WOLONTARIUSZA

 

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM.

WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.Wolontariusz powinien:

· mieć jasno określony zakres obowiązków;

· zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;

· wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;

· mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;

· być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

· być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;

· mieć satysfakcję z własnej aktywności;

· przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

· uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;

· dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;

· rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;

· nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;

· informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;

· ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;

· dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – w 1985 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych postanowiono, że 5 grudnia będzie Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, będzie świętem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym. Ustanowienie tego święta było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej, stało się zaczątkiem nowej tradycji.
Od tego czasu w większości krajów świata 5 grudnia organizowane są różnego rodzaju uroczystości będące dowodem uznania dla milionów wolontariuszy. Odbywają się zjazdy, seminaria i spotkania na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzień ten celebrowany jest w prawie wszystkich lokalnych organizacjach wolontarystycznych: odbywają się przyjęcia, pikniki, zabawy, składane są podziękowania, wręczane dyplomy i znaczki z logo danej organizacji. W niektórych organizacjach do tradycji należy już organizowanie w tym dniu wystaw o tematyce wolontarystycznej czy akcji (np. sadzenia drzewek połączone z przyjęciem na świeżym powietrzu).
W wielkiej Brytanii prócz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w którym organizowane są głównie duże uroczystości na poziomie krajowym, dodatkowo celebruje się tzw. "Tydzień Wolontariuszy" przypadający na 1-7 czerwca, podczas którego wolontariusze organizują różnego rodzaju akcje np. sprzedaż wypieków cukierniczych, konkursy dla dzieci połączone z zabawami i imprezami rekreacyjno-rozrywkowymi. Do światowej tradycji należy również wysyłanie pocztówek z życzeniami dla wolontariuszy.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA


Wolontariusz powinien:

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.

Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.

Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.


Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

opracowała: Hanna Jendrzejek opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu
w ZSE-U w Rybniku

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner