Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła
Rekrutacja - Zasady PDF Drukuj Email
Wpisał: Anita Cz.   
26.02.2018.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku prowadzi rekrutację do klas pierwszych ponadgimnazjalnych za pomocą scentralizowanego systemu elektronicznego. Kandydaci do klas pierwszych dokonują rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 18.05.2018 r. do 18.06.2018 r.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku mogą ubiegać się wszyscy absolwenci gimnazjum.

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku decyduje suma punktów, której składnikami są:

 • punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach tego egzaminu (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100)
 • punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100)

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Jeśli po zakończeniu tego etapu pozostają w dalszym ciągu wolne miejsca w oddziałach, szkoła będzie stosować równoważne kryteria dające kandydatom pierwszeństwo przyjęcia:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych
 • procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego i matematyki
 • ocena zachowania

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner