Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła
Rekrutacja - Terminy PDF Drukuj Email
Wpisał: Anita Cz.   
26.02.2018.

Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem elektronicznym

1. Termin od 18.05.2018r. do 18.06.2018r.

 • rejestracja w systemie naboru elektronicznego i dokonanie wyboru preferencji klas
 • dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji) podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata i rodzica (bądź opiekuna prawnego)
 • dołączenie potwierdzonych przez macierzystą szkołę zaświadczeń i dokumentów określonych w § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych (kryteria ex-aequo)
 • dostarczenie zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach potwierdzonych przez macierzystą szkołę

2. Termin od 22.06.2018 do 26.06.2018

 • dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji, świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. Termin 6.07.2018r.

 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

4.Termin od 6.07.2018 do 12.07.2018

 • potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w danym oddziale (klasie)
 • złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 • złożenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • złożenie trzech zdjęć legitymacyjnych wykonanych na jasnym tle
 • złożenie karty zdrowia
 • złożenie zgłoszenia absolwenta
 • dostarczenie wypełnionego kwestionariusza kandydata (do pobrania w sekretariacie uczniowskim (s.3A w ZSEU) lub na stronie internetowej szkoły: www.zseu.pl )
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu

UWAGA: Dokumenty należy złożyć w przezroczystej koszulce w sekretariacie 3A. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia

5.Termin 13.07.2018

 • ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

6 Termin od 13.07.2018r.

 • prowadzenie rekrutacji uzupełniającej
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner