Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła
Honorowe Krwiodawstwo w ZSE-U
Wpisał: Bernadeta K.   
10.10.2017.

10 października 2017r.  zorganizowano i przeprowadzono kolejną Akcję Krwiodawstwa, w której wzięło udział 67 uczniów szkoły i oddało 20.800 ml krwi pełnej. Honorowi dawcy przekazali również otrzymane czekolady jako Dar Serca na rzecz PCK w Rybniku  dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Po pobraniu wykonano analizę krwi tj. określono grupę krwi, morfologię i współczynnik Rh. Przeprowadzone były również testy na obecność wirusa HIV, kiły oraz zapalenia wątroby typu B i C.
Organizatorzy Akcji składają wyrazy podziękowania dla wszystkich dawców za ich Dar oraz Dyrekcji i nauczycielom, którzy docenili ideę Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży.

 
Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni
Wpisał: Anita Cz.   
26.09.2017.

Zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich technikum do ubiegania się o udział w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji jego uczestników w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji, jako kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz zaistnienia na rynku pracy.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba posiadająca status ucznia klasy drugiej liceum oraz ucznia klasy drugiej lub trzeciej technikum.

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w ramach rekrutacji powinien:

1. wypełnić arkusz aplikacyjny (Załącznik nr 1),

2. dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (Załącznik nr 2),

3. dołączyć do arkusza aplikacyjnego pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie - dot. osoby która nie ukończyła 18 roku życia (Załącznik nr 3),

4. dołączyć do arkusza aplikacyjnego zaświadczenie o uczęszczaniu do drugiej klasy liceum lub klasy drugiej lub trzeciej technikum (Załącznik nr 4),

5. dołączyć pisemną opinię wychowawcy klasy (Załącznik nr 5),

6. dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu (Załącznik nr 6).

Chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz pobraniem i wypełnieniem poniższych załączników:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Zał nr 1 Arkusz aplikacyjny
 3. Zał nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
 4. Zał nr 3 Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie
 5. Zał nr 4 Zaświadczenie o byciu uczniem wydawane przez szkołę
 6. Zał nr 5 Opinia wychowawcy klasy
 7. Zał nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. Zał nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu - Rodzic lub Opiekun prawny
 9. Zał nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu - Uczeń
 10. Zał nr 8 Oświadczenie o rezygnacji - Rodzic lub Opiekun prawny
 11. Zał nr 8 Oświadczenie o rezygnacji - Uczeń

Wypełnione załączniki należy dostarczyć do pani Joanny Liszka sala 101 D w terminie do 12 października 2017 r. (czwartek).

Projekt "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
Młodzi stażyści z Francji kolejny raz w rybnickim EKONOMIKU
Wpisał: Bernadeta K.   
24.09.2017.

Już po raz dziewiąty w ramach partnerstwa szkół związanego z kształceniem zawodowym, 11 września dwie uczennice Liceum Hotelarskiego w Mazamet rozpoczęły praktyki zawodowe w Rybniku. Tym razem stażystki z Francji zdobywają nowe doświadczenia w restauracji „Santorini” i „Japan Sun”. Tradycyjnie, w trakcie swojego pobytu w Polsce uczennice nie tylko wymienią się doświadczeniami zawodowymi, ale poznają również trochę historii naszego kraju. Oprócz naszego regionu zwiedzą także Kraków oraz muzeum w Oświęcimiu. Będą miały również okazję pracować z młodzieżą naszej szkoły i wspólnie przygotowywać specjały kuchni różnych krajów.
Emeline i Eloïse życzymy miłych i pozytywnych wrażeń z pobytu w naszym mieście i kraju.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego - ślubowanie klas pierwszych
Wpisał: Bernadeta K.   
19.09.2017.

Tradycją naszej szkoły stał się coroczny ceremoniał ślubowania klas I, w trakcie którego pierwszoklasiści stają się pełnoprawnymi członkami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. W akcie ślubowania brali udział przedstawiciele klas I, którzy podczas rekrutacji do naszej szkoły uzyskali najwyższą liczbę punktów. Uczniowie naszej szkoły zobowiązali się wypełniać uczniowskie obowiązki: uczyć się, szanować innych i pomagać słabszym.

 

 
Kolejne działanie z projektu "Żyj aktywnie z Zeusem" za nami!
Wpisał: Bernadeta K.   
19.09.2017.

Realizując projekt „Żyj aktywnie z Zeusem” w ramach programu Tesco "Decydujesz, pomagamy", już po raz trzeci, w czasie wakacji zorganizowaliśmy akcję ekologiczno–prozdrowotną „Aktywne wakacje”. Uczniowie obecnych klas 2TL, 2 THR, 3TA oraz 4TL zorganizowali i przeprowadzili happening, wspólnie ze Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Rybniku, na terenie kąpieliska Ruda w dniach 15 i 16 lipca bieżącego roku. Akcja promowała przede wszystkim urozmaicone formy spędzania wolnego czasu. Odbyły się zajęcia z wykorzystaniem różnych form fitnessu m.in.: warsztaty zumba, tabata, ćwiczenia z obciążeniem, pilates, gimnastyka zdrowotna.

Czytaj całość…
 
STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018
Wpisał: Bernadeta K.   
30.08.2017.

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby uprawnione (rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni) proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się po druki wniosków do pedagoga szkolnego (p. 108 A).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość dochodu należy składać  w terminie do 13 września 2017 r.

Czytaj całość…
 
Grupowa terapia zakłóceń emocjonalnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Wpisał: Bernadeta K.   
30.08.2017.
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Rybniku informuje, że od października 2017r. na terenie Poradni rusza grupowa terapia zakłóceń emocjonalnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (liceum i technikum).
Terapia jest skierowana do osób, które mają trudności z emocjami oraz własną tożsamością, przejawiają niskie poczucie własnej wartości, mają trudności w kontaktach z ludźmi, brak im zaufania do siebie i świata.
Czytaj całość…
 
Certyfikat Szkoły z Życiem
Wpisał: Bernadeta K.   
30.06.2017.

W czerwcu 2017 r. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku otrzymał oficjalnie Certyfikat „Szkoły z Życiem”, przyznany przez Fundację DKMS oraz partnera projektu #Komórkomania. Projekt skierowany był do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, a jego celem było przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych na temat idei dawstwa szpiku oraz zorganizowanie Dnia Dawcy Szpiku na terenie szkoły. Akcja #Komórkomania dała uczniom możliwość ich angażu w pracę wolontarystyczną oraz miała pozytywny wpływ na ukształtowanie pożądanych prospołecznych postaw i zachowań.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 100 - 110 z 618

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości